مجله روابط خاک و گیاه - Isfahan University of Technology- مقاله های در نوبت چاپ
مقاله های در نوبت چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
مقالات پاییز 1400
1- بررسی مدیریت آبیاری بر خواص مورفوفیزیولوژیکی گیاه کینوا (رقم Giza-1) در شرایط گلخانه‌ای
2- اثر تنش شوری بر ویژگی‌های رشدی و روابط آبی گیاه کینوا در همزیستی با قارچ اندوفیت سیرندیپیتا ایندیکا
3- تأثیر محلول‌پاشی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر پاسخ‌های بیوشیمیایی، رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه زنیان تحت تنش شوری
4- مقایسه رشد، ‌عملکرد و خصوصیات مورفولوژی و فیزیولوژی پنج‌گونه نعناع در سیستم کشت آکواپونیک
5-
اصلاح خاک آهکی به‌وسیله گوگرد به‌منظور بهبود عملکرد و تغذیه گوجه ‌فرنگی

6- ارزیابی تغییرات مرفولوژیکی و بیوشیمیایی گونه زینتی مینای چمنی (Bellis perennis) در خاک‌‌‌‌‌های آلوده به سرب
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله روابط خاک و گیاه - Isfahan University of Technology:
http://jspi.iut.ac.ir/find.php?item=1.75.30.fa
برگشت به اصل مطلب